Inne

Witów to malownicza miejscowość obejmująca cześć Tatr zachodnich. Osadnictwo na terenie Witowa datuje się od przełomu wieków XVI-XVII. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska wielkorządcy krakowskiego Stanisława Witowskiego. 
Z ciekawszych zabytków kultury materialnej w Witowie można zobaczyć drewniany kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej, o którego budowę starano się w latach 1901-1910.  W parafii Witowa znajduje się kaplica św. Anny na Plażówce oraz kaplica św. Jana Chrzciciela w Dolinie Chochołowskiej. Kościół stanowi zabytek architektury drewnianej z neogotyckim ołtarzem. 

Chochołów to wioska podhalańska, położona przy szosie prowadzącej z Zakopanego do Czarnego Dunajca. W centrum Chochołowa stoi murowany neogotycki kościół p.w. św. Jacka, pochodzący z lat 70 XIX w., Przed kościołem znajduje się kamienny obelisk upamiętniający Powstanie Chochołowskie.
Naprzeciw kościoła w zabytkowym góralskim domu jest Muzeum Powstania Chochołowskiego, przedstawiające nie tylko dzieje zrywu powstańczego, ale prezentujące interesujące zabytkowe okazy kultury materialnej Podhala.
Szczególnie podziwiane są w Chochołowie drewniane domy. Ciekawym zabytkiem jest "Chałupa z jednej jedli" (Chochołów nr 24) - dom Anny Styrculi, ze ścianą frontową wybudowaną przed przeszło stu laty rzeczywiście z jednego, ogromnego pnia jodłowego, ściętego na leżącym w pobliżu Chochołowa wzgórzu Ostrysz.
  • Booking Review Awards 2018

Święta Wielkanocne

  • Dzień kobiet zaczyna się wcześniej